בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 3/2018

אספקה והתקנת שילוט במע”ר, בגבעת התיתורה ובית העלמין בעיר

  • מועד פרסום: 12.02.2018
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 21.02.2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 05.03.2018

ישיבת ההבהרות תתקיים ביום ד’ ה- 21.2.18 בשעה 13:30 במשרדי החברה הכלכלית ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, מודיעין.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 5.3.18 עד השעה 15:00.

 

המכרז הסתיים.

קבלן זוכה- טופ שלטים

 

חזור