בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
חזור

מספר מכרז: 3/2018

אספקה והתקנת שילוט במע”ר, בגבעת התיתורה ובית העלמין בעיר

  • מועד פרסום: 12.02.2018
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 21.02.2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 05.03.2018

ישיבת ההבהרות תתקיים ביום ד’ ה- 21.2.18 בשעה 13:30 במשרדי החברה הכלכלית ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, מודיעין.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 5.3.18 עד השעה 15:00.

לחוברת המכרז לחץ כאן

לכתב הכמויות לחץ כאן

לטופס הצעת משתתף לחץ כאן

לתכנית מיקומים בתיתורה לחץ כאן

למפרט תיתורה לחץ כאן

למפרט שילוט בית העלמין לחץ כאן

למפרט שילוט מע”ר השדרה לחץ כאן

המכרז הסתיים.

קבלן זוכה- טופ שלטים

 

חזור