בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 1/2018

אספקה והתקנת מערכות שמע ומולטימדיה, מערכות במה מכניות ומערכות תאורת מופעים למרכז הרב תכליתי במע”ר

  • מועד פרסום: 17.01.2018
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 29.01.2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 26.02.2018

ישיבת הבהרות תערך ביום ב’ ה-29.1.18 בשעה 9:30 במשרדי החברה הכלכלית

רחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, מודיעין.

סיור קבלנים יתקיים באתר בתום ישיבת ההבהרות.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 26.2.18 עד השעה 15:00.

 

המכרז הסתיים .

קבלן זוכה -דנאור מערכות תיאטרון ואולפנים  

חזור