בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 2/2018

אספקה והתקנת מושבים למרכז הרב תכליתי במע”ר

  • מועד פרסום: 11.01.2018
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 24.01.2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 19.02.2018

ישיבת הבהרות תערך ביום ד’ ה- 24.1.18 בשעה 12:30 במשרדי החברה הכלכלית במודיעין

רחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, מודיעין

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 19.2.18 עד השעה 15:00.

 

המכרז הסתיים

קבלן זוכה – גלובל ישראל

חזור