בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר

מאגר יועצים

 מאגר היועצים נסגר בתאריך 15.6.2020

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע”מ מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים המפורטים להלן בחלוקה להתמחויות השונות. יש להגיש את הבקשה לרישום תוך ציון המקצוע וההתמחות ומסמכים תומכים. ניתן להירשם ליותר מהתמחות אחת.

לצפייה במאגר היועצים לחץ כאן