חזור

מספר מכרז: 11/2015

תשתיות מע"ר

ייעוד הקרקע: תעשייה

תשתיות מע"ר.

המכרז הסתיים.

קבלן זוכה: מגנזי תשתיות

חזור