חזור

מספר מכרז: 4/2015

מכרז מסגרת

מכרז מסגרת

המכרז הסתיים.

קבלן זוכה: ע.מ.ת

חזור