חזור

מספר מכרז: 5/2015

מרכז תחבורה עירוני

ייעוד הקרקע: תעשייה

מרכז תחבורה עירוני

המכרז הסתיים.

קבלן זוכה: עשוש

חזור