חזור

מספר מכרז: 1/2015

1/2015 תשתיות שכונת נופים

ייעוד הקרקע:תשתיות

תשתיות שכונת נופים

המכרז הסתיים

קבלן זוכה: אולניק

 

חזור