חזור

מספר מכרז: 4/2018

ביצוע השלמות פיתוח בשכונת נופים

  • מועד פרסום: 12.04.2018
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 24.04.2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 14.05.2018

ישיבת הבהרות תערך ביום ג' ה- 24.4.18 בשעה 10:30 בחדר ישיבות בבניין עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן 1, במודיעין.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב' ה- 14.5.18 עד השעה 15:00.

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן

לכתב הכמויות לחץ כאן

למחירון לשינויי יזמים לחץ כאן

לטופס הצעת משתתף לחץ כאן

לטופס 3210 לחץ כאן

חזור