פריצת דרכים בשכונת מורשת

פרטי הפרוייקט

מיקום: שכונת מורשת

העבודות להקמת שכונת מורשת בעיצומן.

צפי לסיום פריצת דרכים- ינואר 2019

צפי לסיום חוזי- סוף שנת 2021