כבר בשנת 1996 כשהעיר מודיעין החלה באיכלוס, הוקמה בעיר החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין שמהווה זרוע ביצועית של עיריית מודיעין מכבים רעות לקידום ופיתוח העיר. החברה הכלכלית מבצעת את פעולותיה באמצעות משאבים כלכליים מקומיים, ציבוריים ופרטיים, תוך הבטחת תשואה חיובית ולמען רווחת התושבים. מדיניות החברה הכלכלית מכוונת לקידום וביצוע פעילויות אשר יניבו שיפור ברמת החיים ובאיכות חיי התושבים במודיעין, מתוך ראייה עסקית כלכלית.

החברה הכלכלית פועלת למימוש הפוטנציאל העסקי-כלכלי הגלום בנכסיה המוחשיים של העיר ולקידום פרויקטים חשובים בתחומי החינוך, התשתיות, איכות הסביבה, ספורט, תרבות ועוד. יו"ר הדירקטוריון בחברה הכלכלית הוא ראש העיר חיים ביבס ומנכ"לית החברה היא מיכל ענבר פרפרי.

קרא עוד

דבר ראש העיר

זרוע חשובה ומשמעותית בפיתוחה ובנייתה של העיר היא החברה הכלכלית שלה.

בקיץ 1996 נכנסה המשפחה הראשונה לביתה החדש בעיר העתיד – מודיעין. מאז, בתוך 20 שנה, הפכה מודיעין, שאוחדה בהמשך עם מכבים רעות, לסיפור הצלחה ולמודל החזון לפיתוח המדינה. העיר אטרקטיבית לזוגות צעירים ומשפחות בתחילת דרכן ובשנים האחרונות גם עבור ההורים של המשפחות הצעירות שהגיעו לעיר כדי להיות קרובים לילדיהם ולנכדיהם.

במרוצת השנים צמחה העיר וכיום גרים בה כמעט 90 אלף תושבים, מהם 40% ילדים ובני נוער. בשנים אלה רשמה העיר התקדמות בכל תחומי החיים. בתחום החינוך, בתרבות הפנאי ובתעשייה והמסחר, ולא בכדי נחשבת העיר לאחד המיזמים השאפתניים והגדולים של ישראל בתחום המוניציפאלי.
גם היום מודיעין מכבים רעות ממשיכה להתפתח בקצב מסחרר וכוללת בתוכה מאות מוסדות חינוך, פארקים ירוקים, מרכזי קניות ובילוי במרכזה של מדינת ישראל.

את בינוי העיר מלווה, כמעט מיומה הראשון של העיר, החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, היא החכ"ל, המהווה זרוע חשובה ומשמעותית בפיתוח ובניית העיר.

החכ"ל הובילה במרוצת השנים מיזמים ופרויקטים רבים ובהם ליווי, פיתוח והקמת ספורטק עירוני, הקמת מגרשי כדורגל , הקמת בתי כנסת ומקוואות, הקמת גני ילדים, הקמת בית קפה בפארק נחל ענבה, פיתוח שצ"פים בעיר, הקמת הבריכה העירונית וחדר הכושר, הקמת פארק האקסטרים, פיתוח פארק ענבה, הקמת מוסדות חינוך ומוסדות עירוניים כבית סחלבים, מרכז הפיס הקהילתי לצעירים והגמלאים, ועוד פרויקטים רבים שקצרה היריעה מלהכיל את כולם.

בתחילת שנת 2014 נחתם בעיר הסכם הג לפיתוח העיר, לפיו השכונות העתידיות של העיר והשטחיים העתידיים יפותחו ע"י העירייה באמצעות חכ"ל. כך תהפוך החכ"ל לגורם המוביל ביותר בפיתוח העיר.

הסכם זה כולל את פרויקט הדגל של מודיעין מכבים רעות, התוכנית להקמת מרכז העסקים הראשי של העיר, 1440 יחידות דיור ושטחים מסחריים שיופעלו 24/7 ואת שלושת השכונות העתידיות: נופים ובה כ- 1,800 יחידות דיור. גבעת שר שתמנה כ- 6,000 יחידות דיור ושכונת מורשת בה מתוכננים כ- 4,100 יחידות דיור. סה"כ כ- 13,300 יחידות דיור.

מודל הסכמי הגג בא לענות באופן מהיר יחסית, על הצורך ההולך וגובר בקרב הציבור והזוגות הצעירים לדיור זמין במרכז הארץ. הסכם זה אשר החברה הכלכלית היא שתוביל אותה במודיעין מכבים רעות.

הסכמי הגג מבטיחים ליזמים היתרי בנייה תוך 90 יום, ומקצרים באופן ניכר את פיתוח השכונות החדשות והקמתן והוא מבטיח מראש לוח זמנים מדויק לביצועו קידום כל שלב בפרויקט ומבטיח לרשות המקומית את האמצעים והגיבוי הממשלתי להקמת השכונות.

החברה הכלכלית תנהל את פיתוח השכונות, בדומה לתהליך המיושם כבר עתה בשכונת נופים: החכ"ל תלווה את פיתוח תשתיות העל לרבות, סלילת דרכים ראשיות, הטמנת מערכות מים וניקוז, מערכות ביוב אזוריות, תיעול, תחנות שאיבה ועוד. וכן תפקח על עבודות הפיתוח הקשורות ישירות לפיתוח השטחים ובהן כבישים, מדרכות ושבילים, קווי ביוב למערכת האזורית, ניקוז ותיעול מים, קווי תאורה, ופיתוח סביבתי משלים.

החכ"ל תהיה אמונה על הקמתם של מבני ציבור ובהם מוסדות החינוך ומוסדות הנדרשים למתן שירותים קהילתיים ציבוריים ובהם מעונות יום, מתנ"סים, בתי כנסת ומקוואות.

אני בטוח שבתוך שנים אחדות ייהנו 13 אלף המשפחות שיגיעו להתגורר בשכונות החדשות של העיר מאותם יתרונות של תושבי העיר הנוכחיים של לגור בעיר ירוקה ויפה. אנחנו החברה הכלכלית נוסיף  ללוות את המשך פיתוחה של העיר ומיצובה כספינת הדגל של השלטון המקומי בישראל.

בברכה,

חיים ביבס
ראש העיר

 

 

 

 

דבר מנכ"לית החברה הכלכלית-

מאז מוניתי לתפקיד מנכ"לית החברה הכלכלית, למדתי מקרוב על העבודה העניפה הנעשית בחכ"ל, והבאתי מניסיוני הרב בתפקיד הקודם כמשנה למנכ"ל העירייה לקידום עבודות הפיתוח האינטנסיביות המתבצעות בעיר.

במרוצת השנים גדלה החכ"ל מחברה שתקציבה נאמד בשנת 2009 על 16.2 מיליון שקלים לחברה שתקציבה לשנת 2018 הינו 254 מיליון שקלים כאשר גידול זה עיקרו בזכות עבודות הפיתוח שעשתה החכ"ל לרבות כניסת החברה לביצוע העבודות של פיתוח השכונות החדשות במסגרת הסכם הגג.

עבודות הפיתוח של החכ"ל נראות כמעט בכל מקום בעיר, פרויקט הדגל של החברה הינו הקמת מרכז העיר החדש של מודיעין (המע"ר), אזור שעד לפני כשנתיים היה גבעה יהפוך בתוך כמה חודשים לאזור בילוי שוקק חיים, שישנה את תפיסת חיי הפנאי והבילוי של מודיעין מכבים רעות.

אני שמחה להציג בפניכם את תכנית העבודה מקושרת תקציב של החברה הכלכלית לשנים 2018 – 2020.

החברה מציגה תקציב תלת-שנתי לתכנית העבודה בהיקף של כ- 739 מיליון שקלים ,

במרכז תכנית העבודה נמצא נושא הקמת ופיתוח השכונות החדשות במסגרת הסכם הגג: הקמת מרכז העסקים הראשי בעיר (מע"ר), שיכלול את השדרה המרכזית, מרכז מוסיקה, מוזיאון מורשת החשמונאים ואזורי מסחר ומגורים.

לצד עבודות אלה אנו נמצאים בעיצומן של העבודות להקמת שכונת נופים שתכלול 1850 יחידות דיור שני בתי ספר יסודיים ובתי ספר על יסודי וכעשרים גני ילדים.

אנו נערכים לאכלוס השכונה. בעוד מספר חודשים השכונה הראשונה שנבנתה על ידי העיר מודיעין באופן עצמאי.

בימים אלה אנו נמצאים בתחילת עבודות תשתית בשכונת מורשת שתהיה מהשכונות הגדולות בעיר עם 4,200 יח"ד תכלול שלושה מבני בתי ספר יסודיים, שני מבני בית ספר על יסודיים וכ- 30 גני ילדים.

בנוסף, החכ"ל ממשיכה לבצע במקביל את הפרויקטים הקבלניים השוטפים עבור העירייה תוך תשומת לב לאלמנט האחזקה וההפעלה שאחרי.

החברה הכלכלית אמנם גורם ביצועי אך בתפיסתה עליה לראות את התמונה הכוללת, משלב התכנון עד לשלב ההפעלה וכל זאת תוך התייעלות תקציבית בשלב ההקמה ובשלב התפעול. הכוללים עבודות פיתוח, בינוי ותשתית שישמשו את תושבי העיר ולרווחתם. בין הפרויקטים הללו ניתן לראות את הקמת פארק הספורט והנופש המתוכנן בפארק הטכנולוגי, התכנית להפיכת גבעת התיתורה לאתר מונגש של טבע ומורשת המשך פיתוח מגרש הכדורגל העירוני, הקמת מועדוני נוער וסלילת שבילי אופניים לאורכה ולרוחבה של העיר.

 

נושא חשוב לא פחות הנמצא לנגד עינינו כל העת הוא בקרת העבודה. אנו פועלים ללא לאות על שיפור הביצוע והאיכות של הפרויקטים בהם החברה עוסקת וזאת באמצעות השימוש וההטמעה של המודל האחיד לקליטת פרויקטים אשר מיושם הלכה למעשה.

נהלי עבודה אלה ואחרים הביאו לשיפור בדפוסי העבודה ותרמו לייעול וחיסכון תקציבי.

כידוע, החברה הוסמכה לתקן איכות (ISO 9001) ותקן איכות בתחום הבטיחות (ת"י 18001)  ובמסגרת זו אנו ממשיכים לעבוד תחת נהלי העבודה המגובים בתקני איכות.

בצד הדברים נמשיך לשפר את המשאב הטוב ביותר של החכ"ל – ההון האנושי. על ידי עריכת  השתלמויות מקצועיות התואמות את אופי פעילותם של העובדים ועוד.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לחברי הדירקטוריון שנמצאים איתנו ומלווים אותנו בכל צעד ושעל. תודה מיוחדת לראש העיר מר חיים ביבס על המשך האמון הרב והתמיכה שלו בחכ"ל.

תודה אחרונה אבל ראשונה היא לעובדי החברה המבצעים את עבודתם באופן מקצועי לעילא ועילא והתוצאות הנהדרות בשטח הן ההוכחה הטובה לאיכות עבודתם.

החברה הכלכלית תמשיך להוות מודל לניהול יעיל וחסכוני תוך עמידה בלוחות זמנים. 

 

"בסוף היום נעליך צריכות להיות מלוכלכות,

שיערך צריך להיות מבולגן

ועינך צריכות להיות נוצצות"

                                                                                                (שאנטי)

בברכה

מיכל ענבר פרפרי – מנכ"לית   החברה הכלכלית