בית
אודות
פרויקטים
סיור וירטואלי
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר

עשייה בעיר

החברה הכלכלית פועלת למימוש הפוטנציאל העסקי-כלכלי הגלום בנכסיה
המוחשיים של העיר 
ולקידום פרויקטים חשובים בתחומים רבים.

פיתוח שכונות חדשות
מימוש פוטנציאל העסקי
קידום פרויקטים
פיתוח שכונות חדשות
מימוש פוטנציאל העסקי
קידום פרויקטים

מרכז העיר מהאויר

הזז את העכבר על מנת להזיז את התמונה

הפרויקטים שלנו

החברה הכלכלית מודיעין הובילה לתנופה בעיר, יזמה, פיתחה והקימה שלל פרוייקטים
מרשימים לרווחתם ולתועלתם של תושבי העיר מודיעין ועל מנת לשמור על שגשוגה